The longest few words from our CEO

It is december 17 and we’ve finally reached the homestretch of 2020.  Like for everyone, work as we knew it ceased to exist in mid March – and from there it has been a constant hike down untrodden paths.

In the midst of the burning climate crisis enters yet another collective mega crisis. These, some of the biggest challenges of our time will demand a multitude of expertise from a multitude of backgrounds. The importance of collaboration across industries, sectors and borders has never been more obvious.

For us who work at Media Evolution and Media Evolution City, getting people to meet lies at the core at what we do. Although the pandemic has forced us to do this differently, it’s still our firm belief that bringing people and industries together to learn, share and collaborate is key to innovation. Inevitably, the reality of the pandemic left us no option but to take forceful measures to be able to continue this mission. Like many, we had to cut our costs and dismiss and lay off a fair share of our staff. We’ve also been through numerous rent negotiations, paused some of our projects and made use of several support packages. Why? Because we’re convinced that there is a clear demand and need for what we do among our members. Maybe now so more than ever, with the pandemic speeding up the digital transformation.

Although 2020 has been a hefty bump in the road, we’ve continued to create forums, projects and methods to connect people whose paths wouldn’t normally cross. The big with the small, the private sector with the public and academia – always with matters of digital transformation at heart. We see a huge potential in developing interfaces, platforms and languages between the cultural and creative industries with the more traditional business sector, especially in times like these that call for sustainable development, new jobs and a transformation of life as we know it.

We have and will continue our work towards removing obstacles for productivity and innovation for our members. During the course of the year we learned new tools, and in many ways new jobs. But more importantly we entered several new collaborations that will bring plenty of opportunities to our members in the hunt for innovative and competitive solutions moving forward.

My most important message in this letter is that we look forward to a 2021 filled with opportunities. Get in touch with Sofie, Ida, Pernilla, Cecilia, Alexander, Lisa, Michaela, Anton, Niklas or me for an online meeting which of course will begin with the standard phrase of the year: ”Can you hear me?”

Maybe your organization needs help to work more strategically with skills development and to find and conduct the proper training to better your digital skills? Then let’s talk about CoSkill.

Or maybe your organization needs to learn why and how to make use of open data, and how that could increase productivity without compromising sustainability? Then let’s talk about ”Öppna data för fler”

Or maybe you’ve been looking for a context where you and your organization can contribute to strengthen the image of Malmö as a great place to live in, work in, invest in, move to and travel to? Then let’s talk about the new network ”Vi är alla Malmö”

Or maybe you’re curious to find out how to best utilize Skåne’s new center for digitalization with its test beds, digital tools and skills development? Then let’s talk about DigitHUB.

In a parallel universe we would have gathered close to 5000 people in august during The Festival and The Conference. Together we would have discussed new technology, human behavior and how to make things happen while making new friends from all over the world. Instead, to fill parts of the void, we created an online festival on creative work, design and regenerative thinking called MESH Festival. During four days we flexed our muscles to try as many digital meeting formats we could think of. How do you create smart, fun and engaging meetings when we cannot see each other IRL? How much equipment does it take? The passing year has given us new knowledge and skills that we’d be happy to share.

Finally, and most importantly, if you need a new contact, a new thought, a new office space or have a new idea you want to try out in order to take the next step on your journey through digital transformation, get in touch and we’d be happy to hear more.

Yours sincerely, Magnus Thure Nilsson, CEO Media Evolution & Media Evolution City

(In Swedish) Vd har ordet

Nu skriver vi december 2020 i kalendern och väldigt mycket har hänt och svängt under detta år. Precis som för alla, så upphörde arbetsvardagen som vi hittills känt den i mitten av mars och vi möttes av många tidigare otrampade stigar.  

Mitt under pågående klimatkris, fick världen ytterligare en gemensam kris. Vikten av att samarbeta för att lösa de stora frågorna har aldrig varit tydligare. Med förändrade mänskliga beteenden kommer också nya krav på innovationer.

Vi på Media Evolution och Media Evolution City verkar för att få människor att mötas, skapa nya samarbeten och innovationer. Vi har en stark tro på möten för att dela kunskap, lära och ställa om tillsammans. Den nya vardagen bjuder på mindre (helst ingen) social kontakt och vi har under året tvingats till flera kraftfulla åtgärder. Vi har fått minska på våra utgifter och precis som många andra har vi både fått säga upp och permittera personal. Hyresförhandlingarna har varit många, vi  har stoppat vissa projekt och nyttjat flera hjälppaket. Allt med en stark tro att vi behöver finnas till för våra medlemmar kanske mer än någonsin – då pandemin har verkat som en katalysator för digitaliseringens fortsatta framfart.

Vi fortsätter att verka branschöverskridande med digitaliseringsfrågor i vårt DNA. Hos oss möts människor vars vägar kanske inte vanligtvis korsas. De stora och de små, de offentliga organisationerna och akademin. Vi kan inte heller bortse från möjligheterna att utveckla mötet mellan den kulturella och kreativa sektorn och näringsliv, i tider då hållbar utveckling, arbetstillfällen och omställning står i fokus.

Vi har under året taktfast fortsatt mot vårt övergripande uppdrag – att undanröja hinder för ökad produktivitet och innovation för våra medlemmar. Vi har har fått prova på delvis helt nya arbetsuppgifter och gått med i flera nya samarbeten och initiativ som skapar möjligheter för våra medlemmar i jakten på innovativa och konkurrenskraftiga lösningar på både små och stora problem. 

Mitt viktigaste budskap i detta brev är att vi ser ett 2021 med många möjligheter! Hör av dig till Sofie, Ida, Pernilla, Cecilia, Alexander, Lisa, Michaela, Anton, Niklas eller mig, för ett digitalt möte som vi inleder med årets “standardfras”: Hör du mig? 

Kanske behöver ditt företag nya verktyg för att arbeta strategiskt med kompetensutveckling och genomföra rätt utbildningar med fokus på den digitala omställningen? Då samtalar vi om nya initiativet CoSkill.

Eller så behöver ditt företag eller organisation ökad kunskap i att förstå hur och varför ni kanske både kan och ska nyttja öppna data för ökad produktivitet utan att ge avkall på hållbarhet? Då pratar vi om projektet “Öppna data för fler”. 

Eller så letar ditt företag i Malmö efter en kontext där ni kan vara med och bidra till platsen Malmö. Då pratar vi om det nya nätverket “Vi är alla Malmö” som över tid bidrar  till att stärka Malmö som en plats att bo på, arbeta , etablera företag , investera i eller besöka.

Eller så vill du veta mer om just ditt företag eller organisations möjligheter kring Skånes nya centrum för digitala innovationer? Hur denna nya plattform kan tillhandahålla testmiljöer, stötta näringslivet med digitala verktyg och erbjuda kompetensutveckling.

Under ett vanligt år hade vi samlat nära 5000 personer i augusti under The Conference och The Festival. Tillsammans hade vi pratat om ny teknik , mänskligt beteende och hur man får saker att hända. I år fick istället vår nykomling “MESH-Festival” uppdraget att fylla en liten bit av det tomrummet. Under hösten skapade vi en digital festival med fokus på kreativt arbete, design och regenerativt tänkande. Under fyra dagar spände vi bågen kring digitala möten ordentligt. Hur gör man egentligen för att skapa roliga, smarta, engagerade möten när vi inte kan ses IRL? Vem löser tekniken? Året som gått har gett oss nya kunskaper som vi mer än gärna delar med oss av!

Till slut. Det kanske viktigaste. Behöver du en ny kontakt, en ny tanke, har en ny idé du vill testa eller kanske ett nytt kontor – för att ta nästa steget på din digitaliseringsresa? Hör av dig så lyssnar vi gärna!

Med vänlig hälsning, Magnus Thure Nilsson, vd Media Evolution & Media Evolution City