Öppna data för fler

Initiativet ”Öppna data för fler” vill visa på möjligheter och exempel på hur näringslivsaktörer kan skapa produkter och tjänster genom att använda befintliga öppna data.

Vem står bakom?

Initiativet finansieras av Region Skåne och Malmö stad och leds av Media Evolution som en neutral aktör.

Vad händer just nu?

Under våren 2021 kommer både näringslivet, tongivande aktörer inom öppna data och offentlig sektor att bjudas in till en rad aktiviteter för fördjupad dialog och konkreta handlingar.

Vad är syftet?

Syftet kan delas upp i fyra delar:

1.     Ge skånska företag/organisationer/ ökad kunskap i att förstå hur och varför de kan/ska nyttja öppna data för ökad produktivitet utan att ge avkall på hållbarhet.

2.     Tydligt visa vilken typ av data som idag finns och vad som finns möjligt för publicering.

3.     Visa på vilken typ av behov av öppna data skånska företag idag ser för att utveckla innovationer med hjälp av öppna data.

4.     Ett antal konkreta exempel på tjänster eller datavisualiseringar för att förtydliga vilka möjligheter tillgänglig öppna data kan ge.

Läs mer på oppnadataforfler.se

Want to learn more about Öppna data för fler? Get in touch with Ida!

ida@mediaevolution.se