Öppna data för fler

Initiativet ”Öppna data för fler” vill visa på möjligheter och exempel på hur näringslivsaktörer kan skapa produkter och tjänster genom att använda befintliga öppna data.

Resultat
Projektet är avslutats och vi har tillsammans med näringslivet fört resonemang om vilken roll öppna data kan spela för företag i södra Sverige. Vi har samlat resultaten i en rapport där det går att läsa om nuläge, specifika behov, tekniska standarder och ett antal rekommendationer för vad som krävs för att offentliga organisationer och näringslivet ska samarbeta bättre.

Vem står bakom?

Initiativet finansieras av Region Skåne och Malmö stad och leds av Media Evolution som en neutral aktör.

Vad är syftet?

Syftet kan delas upp i fyra delar:

1.     Ge skånska företag/organisationer/ ökad kunskap i att förstå hur och varför de kan/ska nyttja öppna data för ökad produktivitet utan att ge avkall på hållbarhet.

2.     Tydligt visa vilken typ av data som idag finns och vad som finns möjligt för publicering.

3.     Visa på vilken typ av behov av öppna data skånska företag idag ser för att utveckla innovationer med hjälp av öppna data.

4.     Ett antal konkreta exempel på tjänster eller datavisualiseringar för att förtydliga vilka möjligheter tillgänglig öppna data kan ge.

Läs mer på oppnadataforfler.se

ME logga

Want to learn more about Öppna data för fler? Get in touch with Martin!

martin@mediaevolution.se