Kris & Hjärta

Kris & Hjärta fungerar som en sammanhållen resurs inom arbetsmiljöområdet. Du som kund kan få utbildning, stöd och direkt hjälp av arbetsmiljöingenjör eller annan sakkunnig med målet att skapa förutsättningar för tillväxt och en hållbar arbetsmiljö. Av oss kan du också tryggt köpa din hjärtstartare, gå en HLR utbildning ledda av instruktörer som alla är sjuksköterskor inom akutsjukvården.

Maria Sundqvist
maria@kris-hjarta.se
+46 733 97 08 84

Web
Facebook
Linkedin