Regarding Covid-19

Dear community,
As a result of the Coronavirus, covid-19, the following applies for Media Evolution and Media Evolution City.

We have introduced new routines for our premises:
Clearer signage on how to wash your hands. We urge all who visit Media Evolution City to take good hand hygiene.
 We will increase the frequency when cleaning our toilets and areas many people touch such as doors and elevator buttons.

Participants registered for any of our upcoming activities and events, will receive updated information about the status of that particular activity.

To keep in mind when visiting our meeting places or any of our activities:
– Everyone with symptoms of respiratory infection, even mild ones, is urged to forgo social contacts that are at risk of spreading infection.
– The situation means that it is important that everyone with symptoms, even mild ones, limit social contacts where infection is at risk of transmission. This applies both in working life and in private life and can help to reduce the extent of dissemination.
– If you feel ill and have traveled in areas with pronounced infection, or have been in contact with people with infection, you should stay at home.
– If you have respiratory symptoms, cough or fever and have been in a risk area, you should stay at home and immediately contact Vårdguiden 1177 on the telephone for further assessment.
– If you feel uncertain about restrictions on the Coronavirus, we refer to 1177.se where you can read about the Coronavirus and what you are expected to do.

We are following closely updated information from the Public Health Authority and WHO and will continue to act accordingly.

Stay on your feet and be kind out there!

 

Kära community, 
I anledning av coronaviruset, covid-19, gäller tills vidare följande för Media Evolution och Media Evolution City.

Vi har infört nya rutiner för våra lokaler:
Tydligare skyltning kring hur man tvättar händerna. Vi uppmanar alla som besöker Media Evolution City att vidta god handhygien.
– Vi kommer öka frekvensen av städning av våra toaletter och ytor många personer rör vid såsom dörrar och hissknappar.

Deltagare anmälda till någon av våra kommande aktiviteter och arrangemang, får uppdaterad information mailad till sig om status för just den aktiviteten.

Att tänka på när du besöker våra mötesplatser eller medverkar på någon att våra aktiviteter:
– Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
– Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.
– Känner man sig sjuk och har rest i områden med uttalad smittad, eller varit i kontakt med personer med smitta, bör man stanna hemma.
– Om man har luftvägssymtom, hosta eller feber och varit i ett riskområde ska man stanna hemma och omedelbart kontakta Vårdguiden 1177 på telefon för vidare bedömning.
– Känner man sig osäker på restriktioner kring Coronaviruset hänvisar vi till 1177.se  där man kan läsa om Coronaviruset och vad du förväntas göra.

Vi följer noggrant uppdaterad information från Folkhälsomyndigheten och WHO och kommer löpande agera därefter.

Håll dig på fötterna och var snäll där ute!

Mvh
Vännerna på Media Evolution City och Media Evolution