Synack

Synack är ett konsultbolag specialiserat på design och utveckling av digitala produktioner. Byrån har lång erfarenhet av att jobba i både små och stora team, främst som specialist på gränssnitt och webbutveckling. Exempel på kunder är IDEO, Nationalencyklopedin, Ikea Communications, Mobiento och Factor10 Solutions. Synack ingår i ett konsultnätverk som bidrar med relaterade kunskaper inom t.ex. innehållsstrategi, systemutveckling och webbutveckling.