MINC

Minc är en kreativ och framåtblickande mötesplats för entreprenörer, etablerat näringsliv och akademi. Mincs huvudverksamhet är Minc/Incubator. En företagsinkubator med fokus på att hjälpa företag med hög tillväxtpotential att växa lite snabbare och mycket smartare.

I inkubatorprogrammet skapar vi förutsättningar för entreprenörer att på bästa sätt själv bygga ett växande bolag genom att erbjuda coachning och expertrådgivning, kontakter till kapital och strategisk utbildning. Inkubatorprogrammet och utformas till stor del efter entreprenörens behov och förutsättningar - tillsammans med entreprenören bygger vi det program som är relevant för just sin affärsidé.

55.65837573171966613.0517578125