Malmö Arab Film Festival

Malmö Arab Film Festival är en ren kulturhändelse som inte har några ekonomiska vinningssyften. Den hålls i september varje år i Malmö.

Festivalens huvudmål är att främja samförstånd och kulturutbyte mellan arabisktalande och övriga etniciteter som delar i livet i Sverige och i synnerhet i Malmö och Skåne.

I och med att ett ömsesidigt kulturellt samförstånd har blivit ett måste, för ett positivt och framgångsrikt gemensamt liv mellan olika folkgrupper, är vi angelägna att filmfestivalens program ska innehålla andra moment och tema som skapar utrymme för kulturell dialog mellan arab- och västvärlden.

Malmö Arab Film Festival ser att det finns stora möjligheter för festivalen att utgöra en plattform för möten mellan människor, arabisktalande såväl som svensktalande, både inom och mellan grupper. Festivalens förlängda syfte är att minimera fördomar och medverka till en positiv integration.
Festivalen är beroende av finansiering från olika statliga och icke statliga bidrag och donationer, både i och utanför Sverige.

Vi är riktigt bra på:
Att hitta bra arabiska filmer, vi har bra relationer med filmproduktion och filmdistribution i den arabiska världen (24 länder).

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Möjligtvis finns det någon som skulle kunna gå in och finansiera, sponsra oss eller samarbeta. Vi samarbetar gärna med marknadsföring, fotografer, tryckeri, hemsidan mm. Vi är öppna för alla förslag.

http://www.youtube.com/user/MalmoArabFilmFestiva

55.554272613.0227659