Load Solution

Load Solution AB ingår i Load-koncernen, en svensk privatägd företagsgrupp med lång erfarenhet och hög kompetens kring server- och lagringslösningar för verksamhetskritiska IT-miljöer.

Koncernen har högsta möjliga kreditvärdighet - AAA, vilket borgar för att Load Solution är en säker och långsiktig samarbetspartner. Load Solution AB är specialiserade på informationsinfrastruktur från EMC och erbjuder unik kompetens inom lösningsområdena lagring, backup, arkivering, virtualisering, säkerhet och molntjänster. Vi levererar högkvalitativa tjänster genom hela produktlivscykeln, från förstudie, design, projektledning, installation, implementation, utbildning till service och support. Personalen har gedigen erfarenhet av såväl stora krävande projekt hos Sveriges största företag och organisationer som små effektiva uppdrag hos mindre företag.

Vi innehar den högsta möjliga partnerskapsnivån med EMC på den svenska marknaden. Det innebär att våra säljare och konsulter utbildas kontinuerligt för att få bibehålla högsta ackrediteringar och certifieringar. Utöver det krävs att vi tillhandahåller ett Solution Center med möjlighet att demonstrera EMC:s olika produkter och lösningar. Load Solutions Center kan även användas för test- och utvecklingsprojekt samt Proof-Of-Concept, ett sätt att bevisa om en metod är genomförbar

Vår långa erfarenhet och kompetens gör oss till en tillförlitlig samarbetspartner för Er verksamhetskritiska IT-miljö.

Vi är riktigt bra på:
Lösningar för datalagring, Backup och arkivering

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Hemsida, trycksaker, reklam, kampanjer etc

55.612455112.9917569