Kajrup communication

Kajrup communication är Leif Kajrup som erbjuder strategi, rådgivning och föreläsning om digital kommunikation och marknadsföring i det nya kommunikationslandskapet (sociala medier). Leif Kajrup är också initiativtagare, arrangör och moderator av Social Media Club Skåne som arrangerar regelbundna föreläsningar om sociala medier.

Vi är riktigt bra på:
Inspiration genom framför allt föreläsning, förmedla affärsnytta i digitala kanaler, utmana traditionella kanaler

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Innovativa och effektiva plattformar och verktyg för att kommunicera.

55.39398713.1565665