Jansäter Kommunikation

Kriskonsulten Pia Jansäter ger dig säkrare och tryggare beredskap inför ev. kriser. Pia har ca 30 års erfarenhet av krishantering och kriskommunikation inom olika branscher. Kriskommunikation.nu, en del av Jansäter Kommunikation, erbjuder tillsammans med andra professionella konsulter (journalister, strateger m fl) utbildning i kriskommunikation, riskidentifiering, analys, rekommendationer och framtagning av krispolicy/strategi för krisplan och digitala krisplattformar/appar, implementering i er organisation krisövningar samt krisövningar och medieträningar .