Enkätfabriken

Vi på enkätfabriken hjälper företag med undersökning, från start till mål. Vi anpassar våra metoder och arbetssätt efter varje uppdragsgivares behov och förutsättningar. Vårt mål är att göra det så enkelt som möjligt för företag att både hämta in relevant kunskap och få underlag för hur den skal användas.

Vi är riktigt duktiga på:
Medborgarundersökningar, kundundersökningar, medarbetarundersökningar, hyresgästenkäter och varumärkesundersökningar.