C B Consulting

Reputation Management med särskilt fokus på drivkrafterna bakom ett företags förtroende. Ger stöd åt företagsledningar med analys, strategi och implementering av åtgärder för etablera ett integrerat arbetssätt mellan alla kommunikationsdiscipliner, hållbarhets- och CSR frågorna. Med mål att få organisationen mer proaktiv och öka förmågan att agera utifrån målgruppernas förväntningar.