Byggahus.se

Byggahus.se är en oberoende portal på konsumentens sida.

Informationen vi ger är objektiv och hjälper läsaren att fatta välgrundade beslut och undvika fallgropar.
Företag och myndigheter erbjuds att sponsra eller annonsera på portalen, men de har inget inflytande över dess innehåll. Tjänster som erbjuds via partners har vi dock inget inflytande över.
Byggahus.se ska innehålla korrekt och lättillgänglig information om allt från tomt och bygglov till planering, renovering och inredning av huset. Den ska fungera som magasin där man får inspiration och nyheter, som mötesplats där man kan träffa andra i samma situation och som marknad för relaterade varor och tjänster. Byggahus.se sparar tid åt den som vill skapa sitt drömhus.