Berghs School of Communication

Berghs School of Communication erbjuder strategisk och kreativ utbildning på olika nivåer inom kommunikation. Vi har diplomutbildningar och internationella bachelorutbildningar på heltid, över 80 kurser på deltid samt anpassade utbildningar för organisationer och företag. Varje år går cirka 3000 personer någon form av utbildning på Berghs – i Sverige eller utomlands.