Arkitektkopia Malmö

Arkitektkopia är ett tryckeri som funnits på marknaden i 60 år. Vi är ett av de ledande företagen i den grafiska branschen i Sverige med den största geografiska täckningen (30 orter). Vårt fokus ligger på digital tryckning och produktion av expo produkter till marknadsavdelningar, reklambyråer, utbildningsföretag och bygg & industrin.

Vårt starka varumärke bygger på en mycket hög kvalitets- och servicenivå och snabba leveranser tillsammans med ett brett utbud av tjänster, applikationer och tryck.

Arkitektkopia sätter stort fokus på utveckling av nya kunderbjudande vilket sker genom applikationsutveckling i Sverige och Vitryssland och i nära samarbete med kunden.

Vi är riktigt bra på:
- Starka marknadspositioner inom tryck för ”reklam och information”, expo/storformat och projektnätverk för byggindustrin. Marknadsledande inom ritning.
- Har en av Sveriges största produktionsplatser för storformat; Expo Center i Göteborg.
- Mycket duktiga på just-in-time produktioner med rikstäckning.

Andra medlemsföretag kan hjälpa oss med:
Vi önskar samarbete med reklambyråer, marknadsavdelningar och utbildningsföretag som har behov av produktion av kommunikationsmaterial. Samarbetar gärna med musik- & filmbolag där behovet av olika typer av exponering behövs.

55.600986713.0401933