Arkitema Architects

Arkitema Architects har sitt ursprung i Danmark och har mer än 40 års erfarenhet av byggnadsutveckling och planarbete.

Vi arbetar lika mycket med båda aspekterna, eftersom vi är av den uppfattningen att byggnader aldrig kan upplevas isolerade från sin omgivning. De ingår alltid i ett fysiskt – och därmed socialt – sammanhang. Vi talar om tredubbla mål för värdeskapande arkitektur. Arkitekturen ska skapa värde för byggherren, för användarna och för samhället i stort.