FREE LEGAL ADVICE

Med Advokatfirman Delphi

Fram till och med 18 juni erbjuder våra medlemmar på Advokatfirman Delphi gratis expertrådgivning inom en rad olika områden för att hjälpa ditt företag genom Coronakrisen. Erbjudandet omfattar ett samtal på 20 minuter och gäller vid ett tillfälle inom varje rättsområde. Begränsat antal platser med ett maxantal om 10 platser per rättsområde.

Kontakta Micaela.Weije@delphi.se för bokning och mer information.

 HYRESRÄTT

Många lokalhyresgäster kämpar med att betala hyran i sviterna av Covid-19. För hyresvärden kan det vara ett strategiskt beslut att erbjuda en hyresrabatt för att undvika att stå med tomma lokaler. Regeringen har beslutat om tillfälliga hyresrabatter för hyresgäster i vissa Branscher.

FÖR VEM?
Företag inom utsatta branscher (sällanköpshandel, hotell, restaurang, konsumenttjänster mm) som vill få råd angående möjligheten att ansöka om tillfällig hyresrabatt för lokalhyra med anledning av Covid-19.

 HANTERING AV PERSONALENS UPPGIFTER I SAMBAND MED SMITTSPÅRNING PÅ ARBETSPLATSEN

Företag kan behöva behandla de anställdas uppgifter för att smittspåra och hantera sjukskrivningar. Sådana uppgifter kan ofta betraktas som känsliga och det är viktigt att företag hanterar dem på rätt sätt.

FÖR VEM?
Företag med behov av att smittspåra.

 ARBETSRÄTT

Företag kan behöva expertrådgivning kring arbetsrätt för att undersöka möjligheter till korttidsarbete, uppsägningar eller andra sätt för att hålla personalkostnaderna nere. Företag kan även vilja undersöka möjligheten att förändra arbetsuppgifterna för anställda.

FÖR VEM?
Företag som vill få råd och stöd i hur man effektivt och korrekt kan minska personalkostnaderna i tider av Covid-19 eller har andra arbetsrättsliga frågor.

 BOLAGSSTÄMMOR

Med anledning av Covid-19 har det införts restriktioner för folksamlingar. Detta har resulterat i att många företag har valt att skjuta upp sina bolagsstämmor eller behövt undersöka andra sätt att genomföra dem såsom, digitala årsstämmor.

FÖR VEM?
Styrelseledamöter och andra som vill få tips och råd i hur man kan hitta alternativ till traditionella bolagsstämmor.

 AVTALSBROTT OCH FORCE MAJEURE

Många företag kommer inte kunna fullfölja sina åtaganden med anledning av Covid-19. Detta kan i slutändan resultera i skadeståndsansvar och dröjsmålspåföljder. Företag kan därför behöva hjälp med att förstå vilka möjligheter som finns att tillämpa force majeure-klausuler.

FÖR VEM?
Företag som har funderingar kring tillämpligheten av force majeure klausulen i ett ingånget avtal eller har andra funderingar kring tillämpning av avtal.

 BETALNINGSSVÅRIGHETER

I dessa tider är det många företag som drabbas av betalningssvårigheter vilket aktualiserar frågor om hur man ska gå tillväga när kunder inte kan eller inte vill betala förfallna fakturor. Många företag funderar över om man bör ge anstånd, upprätta avbetalningsplan eller lämna fakturan vidare till Kronofogden för indrivning samt över vad händer med möjligheten att få betalt om kunden försätts i konkurs.

FÖR VEM?
Företag som har eller förväntar sig problem med att få betalt för sina förfallna fakturor.

 ENTREPRENADRÄTT

Till följd av den pågående pandemin riskerar byggprojekt att påverkas av brist på arbetskraft, problem med leveranser men även av att entreprenörer nekas tillträde till lokaler på grund av rädsla för smitta. När nya entreprenadavtal ingås kommer nu frågan om särskilda ”corona-klausuler” ofta på tal.

FÖR VEM?
Entreprenörer och beställare som påverkas av pandemin och har funderingar kring hur bestämmelserna i AB 04 och ABT 06 egentligen ska tillämpas under rådande omständigheter.

/// VILLKOR

Advokatfirman Delphi följer de advokatetiska regelverk som Advokatsamfundet sätter upp för deras medlemmar. Som en del i detta i arbete kontrollerar de jäv på alla företag som är intresserade av individuell rådgivning. De kan endast lämna rådgivning om jävskontrollen blir godkänd.

Erbjudandet omfattar ett samtal på 20 minuter och gäller vid ett tillfälle inom varje rättsområde. Begränsat antal platser med ett maxantal om 10 platser per rättsområde.

Kontakta Micaela.Weije@delphi.se för förfrågan om bokning.