Välkommen till Competence Boost

Här kan du se vilka aktiviteter som är planerade och anmäla dig till dessa. Du kan läsa om våra leverantörer, vilka organisationer som deltar i projektet, lämna idéer och komma med förslag på utbildningar, föreläsningar etc.
Google AdWords + Facebook Ads

Google AdWords + Facebook Ads

Onlinemarknadsföring – annonsera via internet! - Lär dig koncept, strategi och de konkreta verktygen  Kursen är uppdelad på två heldagar, där förmiddagarna har fokus på Google AdWords och eftermiddagarna på Facebook Ads. Den första dagen läggs tonvikten på teori och inspiration för att deltagarna ska förstå koncepten. Den andra dagen riktar in sig  på praktiskt … Läs mer

Grupputveckling [2 dagar, 16-17 dec]

Grupputveckling [2 dagar, 16-17 dec]

Programmets huvudfokus är att genom teori och praktiskt arbete förstå och bidra till gruppers utveckling. Detta innefattar att skapa en bra kick-off för ett kommande projektarbete, hur man kan anpassa sin ledarstil i förhållande till gruppens utvecklingsnivåer, hur man skapar…

Inspiration till utvecklingssamtal [22 nov, förm, 2 1/2 h]

Inspiration till utvecklingssamtal [22 nov, förm, 2 1/2 h]

Hur förbereder du dig inför ett utvecklingssamtal både som medarbetare och chef? Dessa typer av möten kan ibland skapa oro. Vi ger er här ett inspirationsseminarium om utvecklingssamtal. MÅLGRUPP: HR-personal samt chefer och ledare på olika nivåer. INNEHÅLL: Seminariet ger en översikt…

Ekonomistyrning [3 dagar]

Ekonomistyrning [3 dagar]

Lär dig de ekonomiska begreppen i relation till verksamhet du jobbar i! Kursdeltagarna kommer under utbildningens gång arbeta praktiskt med modeller och metoder för att förstå hur ekonomiska beslut fattas. De två första dagarna ligger direkt efter varandra, därefter kommer…

Coaching/mentorskap

Coaching/mentorskap

Ett unikt tillfälle! Som en del av Competence Boost erbjuder vi nu ett coachingpaket om 5 tillfällen plus ett uppföljningstillfälle. Ta chansen att utveckla dig själv eller ditt företag! Inriktningen på coachingen bestämmer du. Om ni är få anställda kan…

Sweatshop [12-13 nov eller 27-28 nov]

Sweatshop [12-13 nov eller 27-28 nov]

Alla kreativa utvecklingsprojekt följer ett visst givet mönster. Vi kan inte ta fram en idé eller ett koncept förrän vi har en färdig strategi, vi har ingen strategi förrän vi har hitta en insikt och vi får inte fram någon insikt förrän vi lyckats gräva oss långt ner i den kontext som vi ska arbeta … Läs mer

Competence Boost!

Competence Boost är ett projekt inom kompetensutveckling som har både ett individ- och organisationsperspektiv. Deltagande individer ges möjlighet att utveckla sin professionella kompetens och ge deltagande organsiationerna kapacitet för tillväxt och stärka effektiviseringen.

Deltagarforum

Vi vill veta vad du tycker! Här kan du skriva önskemål om utbildningar, föreläsare, ge feedback, diskutera kompetensutveckling och lärande med andra deltagare och leverantörer.

Aktiviteter

Vi presenterar nu ett antal spännande insatser inom processledning, gruppdynamik, förändringsledning, kreativitet, retorik och presentationsteknik. Det kommer att bli inspirations föreläsningar, utbildningar, workshops och skräddarsydda insatser, allt noga utvalt efter era önskemål.