3 DAY FACILITATION CAMP

– Wanna make progress easier?

3 DAY CAMP WITH MEDIA EVOLUTION AND FACILITATOR CHARLOTTA RYDHOLM

Wanna become “someone who makes progress easier”?

Realizing an idea can be achieved in numerous ways. To facilitate is to use conscious leadership and engaging communication. By using different exercises and tasks, a group will efficiently reach its purpose and goals.

Together with Charlotta Rydholm from .tobegin, the participants gain insights and participate in various exercises in order to more effectively determine when and how different methods can be used to achieve the best results.

As a facilitator, you develop an ability to see the whole picture, lead processes, enable organizational changes and create new products or services. However, the person who facilitates doesn’t necessarily have to be an expert in the subject/challenge at hand. It should rather be someone who is knowledgeable about designing and leading the process that ultimately leads to the solution of the challenge.

TESTIMONIALS FROM PREVIOUS PARTICIPANTS (In Swedish)

”Det gav mig konkreta verktyg att ta vidare och samtidigt många inspirerande tips som man kan spinna vidare på själv. Själva begreppet facilitering blev tydligare och kursen gav ramar för hur jag kan använda det i mitt yrke.”

”Att få testa modeller och metoder var mycket givande för att sedan kunna applicera det i mina egna grupper och processer. Fick lära mig mycket av de andra deltagarna, deras erfarenheter, kunskaper och tips. Fick lära mig en del om mig själv också.”

”Inspirerad och kunnig utbildare som bjöd på sig själv vilket ger ett lärande för livet”

”Charlotta visar att allt är möjligt! Både mina kunskaper och mitt självförtroende boostades”

”Jag uppskattade jättemycket att det var så mycket övning. Det kändes som en väldigt öppen miljö med möjlighet att ställa många frågor. Och det tycker jag Charlotta gjorde bra. Alla fick ta plats. Jag lärde mig också mycket om mig själv under dessa tre dagar, vilket jag inte hade förväntat mig. En kurs som jag tycker att alla borde gå, oavsett yrkesroll”

”Möjlighet att träffa folk från flera olika branscher och få inspiration för flera olika nya arbetssätt!”

THIS IS WHAT YOU GET DURING THE 3 DAYS:

  • Knowledge about how to increase commitment, creativity, self-leadership and forward movement.
  • Knowledge about which behaviors that can lead a group forward and which ones that prevent development.
  • Process design for creating frames and content.
  • Methods and models for change and innovation.
  • Methods that can be used for different types of strategic and creative work.
  • The ability to solve complex challenges in a short period of time

PRICE

22 000 SEK excl. VAT for non-members, 20 000 SEK excl. VAT for members

WHEN
March 18, 19 and 26 

YES! WHERE DO I SIGN UP????

Send an email to ida@mediaevolution.se and remember to mention which round :).